Nad książką „O kulturę słowa”. Cz. II. Z zagadnień słownictwa

Jiří Damborský

Poradnik Językowy 7/1965 s. 268-281
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-alnia-arnia-isko/-ysko-nik