Feliks Pluta, Dialekt głogówecki. Część I. Fonetyka, Wrocław 1963;

Anna Basara

Poradnik Językowy 7/1965 s. 294-295
Dział: Recenzje