Feliks Pluta, Dialekt głogówecki. Część II. Słowotwórstwo, fleksja, teksty gwarowe, Wrocław 1963

Jadwiga Sułkowska [Jadwiga Symoni-Sułkowska]

Poradnik Językowy 7/1965 s. 295-297
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ka-oń