Szewc — szewski. Na Warmii czy na Mazurach. Jaćwięski. Narodowowyzwoleńczy. Nazwisko Droba — forma żeńska. Walkowo-powściągowy

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 7/1965 s. 298-303
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów