Toponomastyka i antroponimia. (Odpowiedź prof. St. Rospondowi)

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 8/1965 s. 312-328
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-icy-nik