Względnie. Harcówka. Będę śpiewać, będę śpiewał. Nie mów im — nie mów do nich. Żyd — pochodzenie nazwy. Vercors, Vercorsa. Generacja, generalicja. Blasfemia. Inkarnacja. Prapremiera

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 8/1965 s. 336-340
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów