Krystyna Kleszczowa, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice 2003

Izabela Stąpor

Poradnik Językowy 6/2005 s. 70-73
Dział: Recenzje