Tadeusz Brajerski, Język staro-cerkiewno-słowiański. Podręcznik dla polonistów, Lublin 1964

Ewa Siatkowska

Poradnik Językowy 9/1965 s. 365-368
Dział: Recenzje