Grinicz — grynicki. Krakowian. Kiełznać. Toczonych — tocznych. Kierownictwo budów. Przypadek — wypadek

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 9/1965 s. 373-376
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów