Nad książką „O kulturę słowa”. Cz. III. Z zagadnień słowotwórstwa

Jiří Damborský

Poradnik Językowy 10/1965 s. 377-387
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ość-owiec-ówka