Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, opracowany przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN w Warszawie, pod kierunkiem Zdzisława Stiebera, z. I, cz. I, II, Wrocław 1964

Hubert Górnowicz

Poradnik Językowy 10/1965 s. 403-406
Dział: Recenzje