Stefan Warchoł, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964

Anna Pasoń

Poradnik Językowy 10/1965 s. 407-409
Dział: Recenzje