Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej, t. 5, Warszawa 1965

Witold Śmiech

Poradnik Językowy 1/1966 s. 23-32
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-i-/-y--k-do--ni-ula