Turek — do Turku. Sfinalizować, sfrustrowany. Niepozorny. Telewizja. Wujostwo, państwo. Dwuznaczność w zdaniach. Truizm. Toteż. Liczba — ilość. Chłop-robotnik. Roraty. Kontemplacja. Dysertacja. Transsubstancjacja

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 1/1966 s. 37-46
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów