Przysłówek w gwarach mazowieckich

Jan Pilich

Poradnik Językowy 2/1966 s. 70-74
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-e-o-o-