Józef Porayski-Pomsta (w 40-lecie pracy dydaktycznej)

Daniel Bartosiewicz

Poradnik Językowy 7/2005 s. 3-13
Dział: Wspomnienia, jubileusze