Przegląd publikacji bułgarskich z zakresu językoznawstwa słowiańskiego i języków słowiańskich

Jadwiga Zieniukowa

Poradnik Językowy 2/1966 s. 78-80
Dział: Recenzje