Wypadek, przypadek. Wiatrołom. Nazwy narodów. Zanurzyć w wodzie. Drzewo soliterowe. Nijak. Odmiana nazwiska

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1966 s. 84-92
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów