Etymologia i rozwój nazw Gdecz, Gdeczski > Giecz, Gieczski oraz nazwa Gdańska i Gdyni w świetle badań źródłowych (dalszy ciąg)

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 3/1966 s. 104-114
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ski-ьsko-sk-anie-inia/-ynia-unia-sko-anъ-una-ina/-yna-ьje-an--akpod-przy-po-u-między-