Rozbiór znaczeniowy terminów określających siły zbrojne

Alfred Mielczarek

Poradnik Językowy 4/1966 s. 137-146
Dział: Artykuły