Nie doinwestowane. Wątpliwa składnia. Hugo Kołłątaja. Do nadal. Amerykański. Unikalny. Bieszczady — odmiana. Widziadło. Aglomeracja, deglomeracja. Formy składniowe

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 4/1966 s. 180-188
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów