Geneza struktur typu podano herbatę

Andrzej Maria Lewicki

Poradnik Językowy 5/1966 s. 203-207
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-no-to