Układ, aranż. Radio — radia. Znośniki. Spis rzeczy. Wymierzanie — wymiar. Aparycja. Otworzył, otwarł. Linter — lintry. Tańcowadło. Osobistość, osoba

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 5/1966 s. 222-228
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów