Językowe procesy integracyjne (na materiale małopolskiej gwary wsi Chrusty)

Krystyna Długosz-Kurczabowa

Poradnik Językowy 7/2005 s. 23-31
Dział: Artykuły i rozprawy