O tak zwanych homonimiach słowotwórczych

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 6/1966 s. 244-249
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-kado-prze--izna/-yzna-stwo-ina/-yna-eria