„Prace Filologiczne”, t. XVIII, część 3, Warszawa 1963

Bogusław Kreja

Poradnik Językowy 6/1966 s. 261-272
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
w-z-wz--k-po--obliwy-liwy-ica/-yca-ka-nik-a-ak-czyk-owiak-anka-ańczyk-ijczyk-eń-n--jakъ-arz-owiec-ować