Liczebniki porządkowe. Finalizować. Rowerzysta, kolarz. Gniazdko — kontakt elektryczny. Złaz. Va banque. Cyfra, liczba. Onarzędziowanie

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 6/1966 s. 273-280
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów