Semantyka a składnia w związkach wyrazowych. II. Słowotwórczo-semantyczne przyczyny zmiany rekcji wyrazów

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 7/1966 s. 281-293
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
do--anie-enie-ka-acja