Pole leksykalne <polityki> – stan we współczesnej polszczyźnie

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 7/2005 s. 32-41
Dział: Artykuły i rozprawy