O pojęciu potencjalnych formacji słowotwórczych

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 8/1966 s. 329-338
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-liwy-alny-eń-ec-ka