Przegląd prac doktorskich wykonanych w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1945—1965

Halina Satkiewicz

Poradnik Językowy 9/1966 s. 361-373
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-unek-ek-ka-nik-ik/-yk-ak-arka-acz-ość