Halina Koneczna, Charakterystyka fonetyczna języka polskiego na tle innych języków słowiańskich, Warszawa 1965

Tadeusz Brajerski

Poradnik Językowy 9/1966 s. 379-384
Dział: Recenzje