Anna Wierzbicka, O języku dla wszystkich, Warszawa 1965

Maria Szwecow [Maria Szwecow-Szewczyk]

Poradnik Językowy 9/1966 s. 384-388
Dział: Recenzje