Semantyka a składnia w związkach wyrazowych. IV. Szerzenie się biernika w funkcji dopełnienia bliższego

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 10/1966 s. 419-431
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
do-na-