Semantyka a składnia w związkach wyrazowych. V. Ekspansja konstrukcji analitycznych

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 1/1967 s. 6-18
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
do-na-prze-