O wpływie strony graficznej na rozumienie i interpretację tekstu. (Jeszcze o błędnych hasłach Lindego pochodzących z Iovialitates)

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 1/1967 s. 34-37
Dział: Artykuły