Jeszcze o wyrazach: bekiesz(k)a i burdyn(k)a

Zygmunt Brocki

Poradnik Językowy 1/1967 s. 38-39
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ka