Halina Kurkowska, Stanisław Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, wyd. 2, Warszawa 1965

Walery Pisarek

Poradnik Językowy 1/1967 s. 40-43
Dział: Recenzje