Cele Towarzystwa Kultury Języka. (Odczyt wygłoszony dnia 25 XI 1966 r.)

Witold Doroszewski

Poradnik Językowy 2/1967 s. 57-66
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-owy-n--k-