O tendencjach w zakresie użycia imiesłowów przysłówkowych

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 2/1967 s. 67-71
Dział: Artykuły