Semantyka a składnia w związkach wyrazowych. VI. Zmiany zakresu użycia i treści leksykalnej niektórych przyimków

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 2/1967 s. 72-80
Dział: Artykuły