XI Międzynarodowy Kurs Wakacyjny UW dla Slawistów, Warszawa 21 VIII — 19 IX 1966 r.

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 2/1967 s. 87-89
Dział: Sprawozdania