Nazwy rosyjskie w XVIII-wiecznej polskiej literaturze geograficznej (na przykładzie nazw miast założonych w latach 1584–1740)

Wanda Decyk-Zięba

Poradnik Językowy 7/2005 s. 62-75
Dział: Artykuły i rozprawy