Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Warszawa 29—30 X 1966 r.

A. B. [Anna Basara]

Poradnik Językowy 2/1967 s. 86-87
Dział: Sprawozdania