Powstanie oddziału warszawskiego Towarzystwa Kultury Języka

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 2/1967 s. 91-92
Dział: Sprawozdania