Co piszą o języku?

M. Sz. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 2/1967 s. 99-102
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-ski-ino