Krajobraz. Mnie, mi. Wielkie i małe litery. Respondent. Ankietowany — odpowiadający na ankietę. Sopot — Sopotu. Don Kichot — wymowa. Liczebniki. Motywować. Interwent — interwenient. Bestseller — best seller. Podkreślanie liter. Linters

W. D. [Witold Doroszewski]

Poradnik Językowy 2/1967 s. 103-112
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów