Z zagadnień polskiej frazeologii. (W związku z książką J. M. Kasjana, Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego, Toruń 1966)

K. Giułumianc

Poradnik Językowy 3/1967 s. 137-141
Dział: Recenzje