Plenarne posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Oxford 21—24 IX 1966 r.

Mieczysław Szymczak

Poradnik Językowy 3/1967 s. 145-147
Dział: Sprawozdania