Co piszą o języku?

M. Sz. [Mieczysław Szymczak]

Poradnik Językowy 3/1967 s. 149-152
Dział: Co piszą o języku?

Wyrażenia:
-o-